Dilatometr TM-71

Dilatometr TM-71

Zařízení TM-71 měří s vysokou přesností - setin mm - veškeré vzájemné pohyby dvou skalních bloků ve 3D (třech směrech), a to včetně vzájemných rotací. Tento přístroj je velmi robustní, nevyžaduje žádné energetické zdroje a může mnoho let pracovat i ve velmi vlhkém prostředí nebo dokonce pod vodou. Jedná se o specializované měřidlo, zkonstruované Ing. Košťákem v 70. letech 20. století právě pro tyto účely. Přístroj pracuje na principu moiré efektu, kdy dvě jemné spirály, vyryté do skleněných destiček, vytváří při vzájemném posunutí obrazce, které lze matematicky přepočítat na velikost a směr pohybu. Odečet se provádí zachycením obrazce buď pomocí digitálního fotoaparátu, nebo přímo na fotopapír, kdy je obrazec prosvícen fotobleskem.

Image
tm_71

obr. Nahoře vlevo: schematický řez měřidlem.
Nahoře vpravo: detail jednoho páru překrývajících se skel s jemnými spirálami.
Dole vlevo: foto přístroje TM-71 vcelku.
Dole vpravo: přístroj osazený na zlomové struktuře.