Electrospunra ES-210 (Mikrotools)

Electrospunra ES-210 (Mikrotools)

Unikátní přístroj Electrospunra 210 pro přípravu nanovláken byl uveden do provozu začátkem roku 2013 v oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů ÚSMH AV ČR v.v.i.


Přístroj umožňuje přípravu všesměrných, orientovaných a koaxiálních nanovláken pro různé aplikace.


V současnosti se na zařízení připravují nanovlákna na bázi přírodních kolagenových prekurzorů a biodegradabilních alifatických polyesterů pro konstrukci biokompozitů jako náhrad kostní tkáně. V kombinaci těchto nanovláken s biopolymerními matricemi a přírodními kalcium fosfátovými nanočásticemi jsou pomocí lyofilizace připravovány trojrozměrné porézní nosiče, jejichž strukturní a mechanické vlastnosti jsou dále optimalizovány pro osazení mesenchymálními kmenovými buňkami.

Image
electrospunra_2
Image
kolagen
Image
rez_kompozitem

Electrospunra 210

kolagen

řez kompozitem