Laserový granulometr CILAS 920

Laserový granulometr CILAS 920

Velikost částic, respektive distribuce velikosti částic je měřena na laserovém granulometru CILAS 920 s rozsahem 0,7 – 400 μm. Přístroj využívá světelnou difrakci na částicích, které procházejí tzv. průtokovou optickou celou přes laser. Fotodetektorem je následně snímána intenzita dopadajícího světla a interferenční obrazce vznikající rozptylem laserového paprsku na procházejících částicích. Signál s detektoru je přenášen do počítače a následně zpracováván.

Image
cilas
Image
cilas

laserový granulometr CILAS 920