LECO GPX 300 bruska a leštička

LECO GPX 300 bruska a leštička

Nábrusy a výbrusy se zhotovují z různých materiálů studovaných optickou mikroskopií a fotometrií v odraženém (průměr nábrusu do 37 mm) a procházejícím světle (výbrusy), elektronovou mikroskopií (nábrus o průměru 25 mm) a mikroskopií ve spojení se spektroskopickými metodami (mikro-FTIR a Ramanova spektrometrie). Zpracovávané materiály: horniny, nerosty, uhlí, koksy, bitumeny, rašeliny, půdy, prachy, popílky, popely, kompozity, textilie, nano-materiály, omítky a další.

Poloautomatická bruska a leštička pro přípravu zrnových nábrusů systémem postupného broušení a leštění nábrusů.

Image
leco_gpx_300

LECO GPX 300