Lyofilizátor model BenchTop VirTis 4K - ZL

Lyofilizátor model BenchTop VirTis 4K - ZL

Lyofilizace neboli vakuové vymrazování, je metoda sušení vlhkých materiálů založena na sublimaci zmrzlé vody při nízkém tlaku a teplotě. Nedochází k přímému přechodu vody z kapalného do plynného skupenství, což je v mnohých případech příčina poškození sušeného materiálu. Tato technologie je využívána pro materiál, které nesnese vyšší teploty, jako například materiál biologický.

Specifikace
Teplota kondenzoru -105°C
Kapacita kondenzoru / 24 hodin 3 litry
Celková kapacita 8 litrů
Odmrazovací metoda Horký plyn
Průměrný čas pro dosažení 0,013 mbar 15 minut
Koncové vakuum systému 13 x 10-3 mbar
Image
lyo_2
Image
lyo_4
Image
lyo_6

Lyofilizátor model BenchTop 4K ZL VirTis

ukázka materiálu připraveného lyofilizací

ukázka materiálu připraveného lyofilizací