Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou Agilent 5900

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou Agilent 5900

ICP laboratoř - Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou Agilent 5900 s axiálním i radiálním pozorováním plazmy naráz (SVDV mód)

Image
spektrometr-Agilent5900

optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou Agilent 5900