Polydrive mixer HAAKE R600 (Thermo Electron Scientific, Německo)

Polydrive mixer HAAKE R600 (Thermo Electron Scientific, Německo)

Hnětač HAAKE R600 je vhodný pro kontinuální míchání, hnětení a přípravu různých druhů materiálů pomocí dvojchodých šnekových extrudérů (sigma lopatky). HAAKE R600 je vhodný pro mísení polymerních a viskózních materiálů, přimísení nano nebo mikro částic do polymerů, přípravě částicových nebo hybridních kompozitů. Objem pracovní komory je limitován 90 cm3. Při hnětení je možné použít maximální teploty 450°C, rychlost otáček lze regulovat do 120 min-1, dosažitelný krouticí moment 120 Nm.

Image
pm

Polydrive mixer HAAKE R600