Rentgen-fluorescenční analyzátor Spectro, Kleve (XRF)

Rentgen-fluorescenční analyzátor Spectro, Kleve (XRF)

Chemické analýzy jsou naměřeny pomocí rentgen-fluorescenčního analyzátoru Spectro IQ (Kleve, Německo), který umožňuje analýzu hlavních a stopových prvků pevných, práškových i kapalných materiálů. Tento přístroj má terčík vyrobený z palladia, úhel terčíku je 90° od centrálního paprsku a ohnisko má velikost 1 mm x 1 mm. Měření probíhá v inertní heliové atmosféře. Získaná data jsou vyhodnocena pomocí počítačového programu XLabPro, který umožňuje automatické přepočítání prvkového zastoupení ve vzorku na oxidickou formu.

Image
spektro_rtg
Image
spektro

rentgen-fluorescenční analyzátor Spectro IQ