SimpliMet 3000 automatický lis

SimpliMet 3000 automatický lis

Nábrusy a výbrusy se zhotovují z různých materiálů studovaných optickou mikroskopií a fotometrií v odraženém (průměr nábrusu do 37 mm) a procházejícím světle (výbrusy), elektronovou mikroskopií (nábrus o průměru 25 mm) a mikroskopií ve spojení se spektroskopickými metodami (mikro-FTIR a Ramanova spektrometrie). Zpracovávané materiály: horniny, nerosty, uhlí, koksy, bitumeny, rašeliny, půdy, prachy, popílky, popely, kompozity, textilie, nano-materiály, omítky a další.

Lisování nábrusů je jednou z technik přípravy nábrusů z materiálů (černé uhlí, koksy, horniny) stálých při mžikovém ohřevu na teplotu 120°C. U materiálů nestálých při vyšší teplotě a tlaku (např. rašelina, půda, hnědé uhlí, tkaniny, kompozity, atd.) se používá preparace epoxidovou pryskyřicí.

Image
simplimet_3000

SimpliMet 3000