Termický analyzátor SETARAM

Termický analyzátor SETARAM

Pro termickou analýzu je oddělení vybaveno termickým analyzátorem SETARAM. Tento analyzátor lze využít jednak k charakterizaci rozkladných reakcí polymerů, uhlí, anorganických látek, biomasy a ke stanovení nedopalů v průmyslových popelech, obsahu karbonátů v komplikovaných směsích a jednak k určení kinetických parametrů rozkladných reakcí organických i anorganických látek. Analýzy pracují jak v inertní tak v oxidační atmosféře.

Analyzátor je doplněný o hmotnostní spektrometr.

Image
setaram_1
Image
setaram_2

Přístroj SETARAM