3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky

3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky

Sledování mikropohybů na tektonických zlomových strukturách kolizní zóny poskytne nezbytné údaje pro řešení mechanických otázek vzniklých kolizí Africké a Euroasijské desky a doplní tak údaje GPS. Přímých 3D údajů o těchto pohybech je v současnosti velice málo vzhledem k technické náročnosti měření. Při řešení bude s výhodou využito zkušeností mezinárodního týmu, výsledků a sledovacích sítí vybudovaných v rámci mezinárodní akce COST 625, kterou navrhovatel projektu inicioval. Výsledky mají důležitost z hlediska území Evropy jako celku, při čemž bude sledována otázka dynamických procesů probíhajících v zemské kůře (např. přípravných fází vzniku zemětřesení, i impulzů aseismických). Pozornost bude věnována také technickému zdokonalení přístrojů a dálkovému přenosu informací.

Číslo grantu

GA205/06/1828

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2006-2008

Hlavní řešitel

Ing. Blahoslav Košťák, CSc.

RNDr. Miloš Briestenský, PhD.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Stav
Ukončené projekty