Analýza časového vývoje mikroposunů monitorovaných v zóně kolize Africké a Euro-asijské desky

Analýza časového vývoje mikroposunů monitorovaných v zóně kolize Africké a Euro-asijské desky

V rámci projektů COST 625 a GAČR 205/06/1828 byla vybudována relativně rozsáhlá síť monitoringu mikro-posunů na tektonických strukturách. Dosavadní výsledky monitoringu ukazují několik významných poznatků o současných tektonických pohybech, které je umožňují rozdělit dle jejich charakteru do dvou skupin - creepové posuny a krátkodobější tzv. impulsní posuny. Právě u impulsních posunů trvajících v řádu měsíců byla zjištěna časová souvislost se vznikem lokálních seismických jevů. Projekt je zaměřen napokračování v monitoringu mikroposunů a jejich analýzu a další prohlubování poznatků o projevech současné tektonické aktivity.

Číslo grantu

GA205/09/2024

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2009-2011

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc., oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

RNDr. Miloš Briestenský, PhD.

Stav
Ukončené projekty