Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

Číslo grantu

GAČR 13-15123S

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2013-2016

Hlavní řešitel

doc. Tomáš Pánek

Stav
Ukončené projekty