Charakterizace speciálních skel s využitím fyzikálních metod

Charakterizace speciálních skel s využitím fyzikálních metod

Hlavním cílem projektu je umožnění optimalizace technologie přípravy vzorků speciálních skel. Výsledky měření elektrických vlastností slovenským partnerem projektu poskytnou zpětnou vazbu českému hlavnímu řešitelskému pracovišti tak, aby mohly být upraveny podmínky přípravy skel s cílem snížit koncentraci defektů a zvýšit homogenitu vzorků. Budou: připraveny vzorky speciálních skel propouštějící infračervené záření provedeno měření jejich elektrických, dielektrických a optických vlastností při analýze výsledků bude sledován vliv příměsí (nečistot i přidaných dopantů) na tyto vlastnosti budou určeny korelační vztahy mezi chemickým složením, stabilitou skel a koncentrací příměsí bude studována možnost využití metody měření dielektrických vlastností teplotně stimulovanými depolarizačními proudy pro výše uvedené účely.

Číslo grantu

Program Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti (2007-2017)7AMB12SK147

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)ČR

Řešen v letech

2012-2013

Hlavní řešitel

Ing. Petr Kostka, Ph.D,

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel

RNDr. Jiří Zavadil, CSc.,

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Stav
Ukončené projekty