CzechGeo/EPOS– Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice (Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)

CzechGeo/EPOS– Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)

Cílem CzechGeo/EPOS je vybudovat a provozovat národní uzel pan-evropského projektu EPOS. Kostru stávajícího observačního systému v České republice tvoři permanentní seismické, slapové, geodynamické, geomagnetické a geotermické observatoře. Systém doplňují lokální sítě a krátkodobá terénní měření. Na provozu systému se podílí sedm geovědních pracovišť. Projekt EPOS si klade za cíl vytvořit jednotnou trvale provozovatelnou distribuovanou infrastrukturu, která umožní integrovat geofyzikálních dat ze sítí vEvropě a Středomoří, zlepšit jejich dostupnost a zajistit jejich dlouhodobou stabilitu a archivaci. EPOS bude rovněž vyvíjet inovační strategii založenou na propojování a třídění distribuovaných infrastrukturních dat z observatoří a laboratorních experimentů se superpočítačovými nástroji s vysokým rozlišením, která budou schopna překonat propast mezi analýzami dat a geofyzikálním modelováním. Toho bude dosaženo přímým propojením moderních simulačních technologií s observatorními databázemi. EPOS si takklade za cíl vytvořit špičkovou evropskou výzkumnou infrastrukturu, která poskytne zásadně nové podmínky a perspektivy pro výzkum pevné Země v Evropě. CzechGeo bude přispívat k řešení těchto úkolů a těžit z dosažených výsledků.

Číslo grantu

LM2010008 - Program Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2015)

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

2010-2015

Hlavní řešitel

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

RNDr. Pavel Hejda

Spoluřešitel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.


RNDr. Jiří Málek, Ph.D.


RNDr. Josef Stemberk, CSc.


Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.


Ing. Jan Balek, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.


Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.


RNDr. Jan Švancara, CSc., Masarykova univerzita,Přírodovědecká fakulta


doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta


doc. RNDr. Tomáš Fischer Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Stav
Ukončené projekty