Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech

Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech

Odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR zahájili sledování pohybů na odlučných plochách potenciálního sesuvu na El Hierru v roce 2013. Navrhovaný projekt rozšiřuje toto sledování vytvořením komplexního automatizovaného monitorovacího systému deformací a vybraných geofyzikálních veličin. Získané údaje budou analyzovány společně s dalšími volně dostupnými primárními daty za použití paradigmatu "big data" (velkých dat) s cílem komplexně posoudit dynamiku vývoje megasesuvu. Výsledky budou doplněny komplexním zkoumáním megasesuvů a jejich reaktivací v regionálním i globálním měřítku. "Big data" analýza je klíčovou součástí projektu, což v rámci geovědních disciplín představuje zcela nový přístup. "Big data" se zaměřuje na simultánní analýzu celé řady heterogenních datových sad, což této metodě dává obrovskou predikční schopnost. Takto zpracovaná data a vytvořené predikce z El Hierra bude možné využít pro diskuzi o ohroženích a rizicích, jež představují megasesuvy na jiných sopečných ostrovech po celém světě.

Číslo grantu

GJ16-12227Y - Program GJ - Juniorské granty (2015-2022)

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2016-2018

Hlavní řešitel

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

Členové řešitelského týmu:

Dr. Matt D. Rowberry, Ph.D.

Dr. Xavier Martí, Ph.D.

Ing. Jan Balek

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Stav
Ukončené projekty