Funkce migrujícího uhlíku v procesu tvorby odlitku

Funkce migrujícího uhlíku v procesu tvorby odlitku

Projekt je zaměřen na výklad funkce migrujícího uhlíku v plynné i tuhé fázi v procesu tvorby odlitku a charakterizaci vzniklých forem uhlíku (morfologie, optické vlastnosti, porézní textura, rtg struktura a oxireaktivita).

Číslo grantu

GA106/98/1013

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

1998-2000

Hlavní řešitel

Tomáš Elbel

VŠB - Technická Univerzita Ostrava

Spoluřešitel

Jaroslav Buchtele

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Člen řešitelského týmu:

Oga Bičáková

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty