Geodynamika Západních Karpat a přilehlých oblastí na Českém a Slovenském území

Geodynamika Západních Karpat a přilehlých oblastí na Českém a Slovenském území

Cílem projektu je výzkum současné recentní aktivity v zóně kontaktu Českého masívu a Západních Karpat. Je postupně budována síť bodů pro sledování mikropohybů na zlomech ve vybraných lokalitách. Společná měření jsou prováděna zejména v oblasti epicenter současných zemětřesení v okolí Dobré Vody v Malých Karpatech.

Grantová agentura

Slovensko - Dvoustranný mezinárodní projekt

Řešen v letech

2005-2010

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie

Jozef Hók, Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra, Slovensko

Stav
Ukončené projekty