Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy

Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy

Komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří.

Číslo grantu

OU SGS5/PřF/2010

Grantová agentura

interní grant - PřF OU (Ostravská univerzita)

Řešen v letech

2010-2010

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Spoluřešitel

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty