Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech

Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech

Cílem projektu je kvantifikovat aktivitu okrajového sudetského zlomu (OSZ) v období kvartéru až po současnost a charakterizovat tektonické pohyby na něm. Budou použity 3 postupy zahrnující různá časová období vývoje OSZ: paleoseismologický výzkum bude zaměřen na získání nových poznatků o seismogenním chování OSZ a jeho časo-prostorové variabilitě, o potenciálním magnitudu zemětřesení, intervalu jejich opakovaní a rychlosti pohybů. Data pořízená leteckým laserovým skenováním s vysokým rozlišením poskytnou podrobný model reliéfu pro analýzu reliéfu vázaného na pohyby zlomu nebo porušeného zlomem, za účelem zhodnocení dlouhodobé intenzity pohybů. Monitoringem pomocí měřidel TM71 na OSZ i vybraných segmentech San Andreasu budou sledovány současné pohyby atestována platnost výsledků ostatních použitých metod pro model současného chování zlomů (např. GPS). Do konce projektu budou shromážděny a publikovány získané informace, které mohou sloužit pro zpřesnění hodnocení seismického ohrožení a rizika.

Číslo grantu

LH12078 - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) ČR - Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II, česko-americký projekt

Řešen v letech

2012-2015

Hlavní řešitel

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D., oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

zahraniční partner: prof. Tom Rockwell, Dr., SDSU, San Diego, Kalifornie