Inteligentní Textilní struktury - Aplikace, výroba a testování

Inteligentní Textilní struktury - Aplikace, výroba a testování

Poslání ITSAPT je tvorba, koordinace a rozšíření mezinárodních a národních sítí odborníků a výzkumných institucí zabývajících se inteligentními a inteligentních textilií (jejich design, výrobní technologie, testování a aplikace).Hlavním cílem je shromažďování, výměna, šíření a uplatňování znalostí nezbytných pro výrobu, testování a aplikace inteligentních textilních struktur, zejména při vysokých inovačních textilních výrobků specifických a jedinečných vlastností.

Číslo grantu

GROW-2001-5.1.
5th FWP G1MA-CT-2002-04060

Grantová agentura

European Centre of Excellence (CoE) under the research programme

Řešen v letech

2002-2005

Hlavní řešitel

prof. Ing. Jiří Militký CSc., Technická univerzita v Liberci

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Stav
Ukončené projekty