Komplexní sloučeniny hliníku v tuhých kaustobiolitech

Komplexní sloučeniny hliníku v tuhých kaustobiolitech

Projekt řeší výskyt komplexních sloučenin hliníku v uhlí a dalších kaustobiolitech, jejich izolaci, přípravu a tepelnou stálost a související otázky podmínek vzniku uhlí. Značná pozornost je věnována nalezení nových sloučenin hliníku.

Číslo grantu

IAA300460702 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

2007-2010

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.

ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty