Kontrolní sledování aktivních geodynamických oblastí a výzkum nebezpečných geologických procesů

Kontrolní sledování aktivních geodynamických oblastí a výzkum nebezpečných geologických procesů

Území Bulharska představuje aktivní geodynamickou oblast, kde se uplatňují současné tektonické procesy v souvislosti s zemětřesením, i rozsáhlými svahovými deformacemi. Vzájemná spolupráce se soustřeďuje na kontrolní sledování pohybů a aplikační výzkum těchto procesů v nejaktivnějších místech Bulharska. Obdobně se studují procesy v České republice.

Grantová agentura

spolupráce ČR - Bulharsko

Řešen v letech

2001-2005

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

Dobrev N., Bulharská akademie věd