Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínů

Koseismické sesuvy v pohořích aktivních a stabilizovaných akrečních klínů

Cílem projektu je na základě srovnání sesuvů a jejich spouštěčů v analogických pohořích flyšových Vnějších Západních Karpat a na Tchaj-wanu vytvořit strukturně-morfometrickou metodiku rozlišení sesuvů aktivovaných zemětřeseními a dešťovými srážkami a umožnit poznání prehistorických seismogenních událostí v oblasti.

Číslo grantu

22-24206J, Mezinárodní projekt - Ministry of Science and Technology (MOST, Tchaj-wan)

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2022-2024

Hlavní řešitel

Mgr. Ivo Baroň, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

doc. RNDr. Rostislav Melichar Dr.

Masarykova Universita, Ústav geologických věd

M.S. Jia-Jyun Dong, Ph.D.

National Central University, Graduate Institue of Applied Geology, Taiwan

Ke stažení
Stav
Řešené projekty
Spolupráce

National Changhua University

National Science and Technology Council