Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu

Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu

Cílem je vývoj, stavba a ověření provozu zpracovatelské linky materiálové transformace suchého čistírenského kalu, stabilizovaného anaerobní fermentací za současného využití energie organického podílu kalu. Vyprodukovaný biochar bude využitelný jako vysoce porézní hnojivo a současně jako kvalitní komponenta pro zušlechťování a hnojení půd.

Číslo grantu

TH03020119, Program Epsilon

Grantová agentura

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Řešen v letech

2018-2020

Hlavní řešitel

Ing. Ivo Picek

TARPO spol. s r.o.

Spoluřešitel

Ing. Karel Hartig CSc.

Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Sergej Skoblja Ph.D.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Doc. Ing. Michael Pohořelý Ph.D.

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Ing. Olga Bičáková Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty