Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny

Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny

Materiálový výzkum zabývající se mechanickými vlastnostmi biologických tkání dlouhá léta poněkud přehlížel otázky spojené s šířením trhlin v tepnách a s jejich porušováním. Tyto jevy se v klinice vyskytují při tepenné disekci a ruptuře a jde o život ohrožující stavy. V důsledku toho v odborné literatuře chybí experimentálně validované modely schopné popsat chování poškozených tepen. Navrhovaný projekt se bude detailně zabývat delaminačními vlastnostmi lidské aorty a lokálním kostruktivním modelem pro popis šíření nespojitosti. Experimentální část budes počívat v testecvh odhalkujících vzájemnou souvislost mezi stářím, zdravotním stavem, vnitřní strukturou tkáně, podmínkami zatěžování a výsledným šířením trhliny. Teoretická část doplní experimentální práce konečněprvkovým modelem delaminačního experimentu, který poslouží ke zjištění validovaných parametrů modelu kohezní zóny na delaminačním rozhraní. Protože projekt bude zahrnovat detailní histologické zkoumání stěny aorty, bude možné odhalit závislost těchto parametrů na vnitřní struktuře materiálu.

Číslo grantu

20-11186S, Standardní projekty 2020

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2020-2023

Hlavní řešitel

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

doc. Ing. Lukáš Horný, PhD. 
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 
MVDr. MUDr. Tomáš Adámek 
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty