Metoda a zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA nízkoteplotní pyrolýzou

Metoda a zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA nízkoteplotní pyrolýzou

Dílčí projekt 4-02 je zaměřen na praktické ověření zpracování problematického nedegradabilního plastu PLA technologicky schůdnou cestou na produkty s vysokou užitnou hodnotou. Tato cesta by měla poskytnout účelné zpracování tohoto průmyslově produkovaného nedegrabilního PLA, ale i směsného plastového odpadu s podílem PLA. Díky předkládanému projektu bude možné prakticky ověřit technologicky schůdnou cestu zpracování odpadního plastu PLA, což umožní účelnou likvidaci tohoto nedegradabilního, problematického odpadu. Výsledky řešení mohou být dále využity pro zpracování dalších nedegradabilních plastů či plastových směsí.

Číslo grantu

TP01010055 - Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (4GEO), program GAMA 2, číslo dílčího projektu, 4-02

Grantová agentura

Technologická agentura ČR

Řešen v letech

2022-2022

Hlavní řešitel

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Člen týmu:

Ing. Sergei Izieiavlev

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty