Mezitělové rozpěrky na bázi kompozitů uhlík-uhlík

Mezitělové rozpěrky na bázi kompozitů uhlík-uhlík

Projekt se zabýval vývojem mezitělových rozpěrek pro hojení páteře a to dvěmi způsoby:
1) rozpěrka tvořená kovovou klecí na bázi titanové slitiny s vnitřní vložkou z C-C kompozitů ( nahražující kostní drť) a
2) samonosnou rozpěrkou, připravenou pouze z C-C kompozitů.Bylo zjištěno, že rozpěrka na bázi titanové slitiny a kompozitní vložky vyhovuje jak z hlediska mechanických , tak biologických požadavků, zatímco rozpěrky připravené pouze z kompozitů vykazovaly neuspokojivé mechanické vlastnosti.

Číslo grantu

106/00/1407

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2000-2002

Hlavní řešitel

M. Sochor, ČVÚT, Praha

Spoluřešitel

K. Balík, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Stav
Ukončené projekty