Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroje chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu

Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroje chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu

Cílem projektu je vyvinout přístup pro datování sesuvných pohybů z mikroskopické analýzy anatomie letokruhů, kalibrovat přístup na monitorovaných sesuvech, novým přístupem doplnit chronologii sesuvů z historických záznamů a implementovat ji do metod stanovení sesuvného ohrožení.

Číslo grantu

22-12522S Standardní projekty

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2022-2024

Hlavní řešitel

doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. 
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. 
ÚSMH AV ČR, v.v.i. 

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 
UJEP - Katedra geografie 
Členové týmu za ÚSMH: 
Jan Balek, Jan Blahůt, Filip Hartvich, Petr Tábořík

Stav
Řešené projekty