Mikrostruktura a mechanické vlastnosti kompozitů s keramickou matricí pro zvýšené teploty a oxidační prostředí

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti kompozitů s keramickou matricí pro zvýšené teploty a oxidační prostředí

Budou připravovány a studovány kompozity s keramickou matricí, vyztužené tepelně odolnými silikonkarbidovými nebo korundovými vlákny. Jako prekurzor matrice budou použity dostupné polymery. Vlastnosti kompozitů při zvýšených teplotách v oxidačním prostředí (vzduch) budou posouzeny na základě výsledků nedestruktivních zkoušek, zhodnocení vazby na rozhraní vláken a matrice, a měření pevnosti. Budou hledány takové postupy přípravy a konstrukce kompozitů, které poskytují příznivé mechanické vlastnosti a dobou tepelnou odolnost.

Číslo grantu

KONTAKT Projekt č. 2002-8

Grantová agentura

Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

Řešen v letech

2000-2003

Hlavní řešitel

Karel Balík, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Karl Kromp, Institute of Materials Physics, University of Vienna

Stav
Ukončené projekty