Modifikace sorpčních vlastností uhlíkových sorbentů pomocí umělé povrchové vrstvy

Modifikace sorpčních vlastností uhlíkových sorbentů pomocí umělé povrchové vrstvy