Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná

Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná

Cílem projektu je získat znalosti o možných pohybech a řádu těchto pohybů křehkých struktur v hloubce hlubinného úložiště (HÚ) v krystaliniku Českého masivu, které je třeba popsat v procesu hodnocení lokalit HÚ.

Projekt spočívá ve vypracování dokumentace, vybudování tektonické monitorovací sítě na vybraných strukturních elementech na celkem 10 místech v PVP Bukov a v dolu Rožná pro zjištění pohybů horninového masivu, průběžný monitoring, vyhodnocení provozu tektonické monitorovací sítě, matematické modelování změn napětí horninového masivu, a interpretace identifikovaných jevů ve spojitosti s regionálními tektonickými událostmi.

Číslo grantu

SO2018-054

Grantová agentura

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Řešen v letech

2018-2022

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitel

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D., RNDr. Miloš Briestenský, PhD., RNDr. Miroslav Coubal, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Stav
Ukončené projekty