Monitoring aktivních tektonických struktur v krasu

Monitoring aktivních tektonických struktur v krasu

Hlavním cílem projektu je pokračování monitoringu pohybů na tektonických strukturách v krasu. Porozumění jak a kde se jeskynní chodby (aktivní i neaktivní) vyskytují pomůže mimo jiné k určení protékání podzemních vod krasovými prostorami a charakteristice krasového drenážního systému. Aktivní tektonika má vliv na vývoj současné morfologie krasu a tím i proudění vody.

Číslo grantu

MEB090815 - Program KONTAKT (1996-2012)

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) Bilaterální projekt KONTAKT – (ČR- Slovinsko)

Řešen v letech

2006-2007

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů

Spoluřešitel

Stanka Šebela, Karst Research Institute, Postojna, Slovinsko

Stav
Ukončené projekty