Možnosti štěpení odpadního síťovaného polyethylenu na směs uhlovodíků: technologické ověření metody tepelného zpracování

Možnosti štěpení odpadního síťovaného polyethylenu na směs uhlovodíků: technologické ověření metody tepelného zpracování

Dílčí projekt 2-06 je zaměřen na praktické ověření nově vyvinuté technologie zpracování odpadního síťovaného polyethylenu (PEX) na produkty s vysokou užitnou hodnotou: oleje a vysoce výhřevný plyn, což umožní účelné využití tohoto odpadního plastu, který už nesmí být likvidován spalováním. Výsledky řešení mohou být dále využity pro zpracování dalších problematických plastů či plastových směsí.

Číslo grantu

TP01010055, Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (4GEO), program GAMA 2, číslo dílčího projektu 2-06

Grantová agentura

Technologická agentura ČR

Řešen v letech

2020-2022

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Člen týmu:

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.

Mgr. Nikoleta Čimová

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty