Nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů

Nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů

Cílem je vyvíjet takové technologie a postupy, které přinesou rozvoj decentralizovaných systémů pro materiálové i energetické využití jednodruhových odpadů a biomasy pomocí procesů zplyňování nebo pyrolýzy a vývoj technologií umožňujících transformaci odpadních materiálů na syntézní plyn v kvalitě vhodné pro výrobu chemických komodit, zejména pak transportních paliv a vodíku.

Číslo grantu

Výzkumný program: Účinná přeměna a skladování energie - Strategie AV21

Grantová agentura

Strategie AV21

Řešen v letech

2018-2019

Hlavní řešitel

Ing. Michal Šyc, Ph.D.

Oddělení environmentálního inženýrství

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Ing. Olga Bičáková, PhD.

Laboratoř environmentálních technologií

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ing. Michael Pohořelý, Ph.D

Laboratoř procesů ochrany prostředí – Skupina termických procesů

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D.

Oddělení plazmochemických technologií

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty