Oběhové hospodářství v energetice

Oběhové hospodářství v energetice

Projekt se zabývá nespalovacími technologiemi energetického využití paliv, které kromě energie produkují materiálové komodity využitelné v různých průmyslových odvětvích.

Číslo grantu

Výzkumný program: Přes hranice oborů Strategie AV21 – VP 27 Udržitelná energetika

Grantová agentura

Akademie věd ČR - Strategie AV21

Řešen v letech

2022-2026

Hlavní řešitel

Ing. Michal Šyc, Ph.D. 
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Ing. Olga Bičáková, Ph.D. 
Laboratoř environmentálních technologií 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Řešené projekty