Biomimetická cévní náhrada pro nízké průtoky umožňující fyziologický přenos pulzní vlny

Biomimetická cévní náhrada pro nízké průtoky umožňující fyziologický přenos pulzní vlny

Primárním cílem projektu je vývoj biomimetické kompozitní cévní protézy pro nízké průtoky krve, s
biomechanicky definovanou obvodovou elasticitou blížící se nativní cévě. Jednotlivé cíle projektu jsou: i)
vývoj protézy o vnitřním průměru 5 mm pro nízké průtoky krve (150 ml/min), ii) dosažení funkčních
vlastností protézy snižujících riziko stenózy, iii) dosažení fyziologicky podobných biomechanických
vlastností pomocí konstrukce a uspořádání jednotlivých vrstev náhrady, iv) extruzní technologie výroby
umožňující programově orientovat svazky kolagenních vláken do dominantních směrů za současné integrace
polyesterového scaffoldu.

Grantová agentura

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Řešen v letech

2024 - 2027

Hlavní řešitel

prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Spoluřešitel

Ing. Hynek Chlup, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze/Fakulta strojní

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.
Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta

Ing. Monika Šupová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Stav
Řešené projekty