Optimalizace geofyzikálního, hydroklimatického a geodynamického monitoringu aktivní svahové deformace Čeřeniště

Optimalizace geofyzikálního, hydroklimatického a geodynamického monitoringu aktivní svahové deformace Čeřeniště

Číslo grantu

2014/505

Grantová agentura

Ústavní úkol

Řešen v letech

2014-2014

Hlavní řešitel

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

ÚSMH AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty