PASSEQ (Pasívní seismický experiment)

PASSEQ (Pasívní seismický experiment)

Hlavním úkolem projektu PASSEQ (Pasivní seismický experiment v TESZ) je výzkum seismické struktury pláště v oblasti TESZ (transevropská přechodová zóna) ve Střední Evropě, mezi západoevropskou mladopaleozoickou platformou a o mnoho starší východoevropskou prekambrickou platformou. Znalost hluboké struktury oblasti TESZ je velmi důležitá pro porozumění tektonickým procesům v Evropě. Díky velmi dobrým znalostem seismické struktury kůry z refrakčních seismických experimentů POLONAISE’97, CELEBRATION 2000 a SUDETES 2003 je možné zavést vhodné korekce, které jsou nezbytné pro výzkum pláště.

Grantová agentura

ÚSMH AVČR

Řešen v letech

2006-2007

Hlavní řešitel

RNDr. Jiří Málek, PhD., ÚSMH AV ČR, oddělení seismologie

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty