Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály

Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály

Projekt se zabývá návrhem a vývojem kompozitních materiálů s optimální velikostí otevřených pórů a vhodnými mechanickými vlastnostmi jako náhradami kostní tkáně. Kompozit bude sestávat z polyamidové tkaniny uložené v siloxanové matrici, ve které budou pravidelně rozptýleny mikro- nebo nanokrystalky hydroxyapatitu. Na připravených kompozitech a implantech budou prováděny zkoušky in vitro, in vivo a histologické testy. Aplikace kompozitu bude prováděna na vybraných kostních náhradách.

Číslo grantu

106/06/1576

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2006-2008

Hlavní řešitel

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitel

Lucie Bačáková, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Miroslav Sochor, ČVUT Praha

Stav
Ukončené projekty