Příprava biodegradabilního nanokompozitního pro obnovu kostní tkáně, imitujícího reálnou strukturu kostí a složeného z nanovláken, makroporézních gelů a bioaktivního anorganického plniva

Příprava biodegradabilního nanokompozitního pro obnovu kostní tkáně, imitujícího reálnou strukturu kostí a složeného z nanovláken, makroporézních gelů a bioaktivního anorganického plniva

Číslo grantu

P106/09/1000

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2009-2012

Hlavní řešitel

Ing. Karel Balík, CSc., Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR

Spoluřešitel

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

ELMARCO s r.o.