Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti

Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti

Studium závislosti optických a elektrických vlastností na složení skel, zejména s ohledem na obsah iontů vzácných zemin a/nebo vybraných přechodných kovů (např. Bi, W, Mo) u skel na bázi PbCl2-TeO2 binárního systému a dále na přídavku alkalických halogenidů (CsX, KX, NaX, kde X=I, Br, Cl) do chalkogenidových skel odvozených od systémů Ga-Sb-S/Se a Ga-Ge-(As)-S.

Výběr nejvhodnějších složení skel pro dotaci ionty vzácných zemin s ohledem na jejich tepelnou a chemickou stabilitu.

Studium možností využívání měření elektrických a dielektrických vlastností skel pro sledování a vyhodnocování vlivů technologických podmínek během jejich přípravy na výslednou kvalitu připravených vzorků a pro optimalizaci těchto podmínek a složení skel v zájmu zvyšování čistoty a snižování obsahu nečistot (např. OH- skupin) v připravovaných materiálech.

Identifikace základních strukturních jednotek tvořících skelnou síť pomocí infračervené spektroskopie (KBr tablety) a Ramanova rozptylu.

Studium účinnosti zářivých 4f-4f přechodů iontů vzácných zemin zabudovaných do skel a studium zapojených procesů přenosu energie zejména s ohledem na mechanismy frekvenční up-konverze a interakce mezi ionty vzácných zemin s okolní skelnou matricí. F. Studium přenosu energie mezi kodopovanými ionty vzácných zemin a jeho vliv na luminiscenční vlastnosti studovaných skel.

Číslo grantu

8x20053 - mezinárodní spolupráce

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR)

Řešen v letech

2020-2021

Hlavní řešitel

Ing. Petr Kostka, PhD.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitel

RNDr. Vladimír Labaš, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, MTF STU

Prof. Svetlana Lukič-Petrovič Ph.D.

Univerzita v Novém Sadu, Přírodovědecká fakulta

Doc.prof. David Le Coq, Ph.D.

Ústav chemických procesů, Univerzita v Renné

Mgr. Roman Jackiv, Ph.D.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Stav
Ukončené projekty