Projevy rizikových geomorfologických procesů v deformaci horninových struktur Machu Picchu

Projevy rizikových geomorfologických procesů v deformaci horninových struktur Machu Picchu

Výsledky strukturního mapování a analýz, monitoringu pohybů skalních bloků prostřednictvím sítě dilatometrických a extenzometrických profilů, nepřímé hodnocení pohybů prostřednictvím dendrochronologie, stadium zvětrávání a vývoje říční sítě budou použity pro hodnocení geomorfologických rizik v okoli archeologické locality Machu Picchu.

Grantová agentura

International Consortium on Landslides (ICL)

Řešen v letech

2005-2007

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. - Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Spoluřešitel

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Jiří Zvelebil, Česká geologická služba

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty