Seismický maják - systém pro detekci časových změn vlastnosti horninového masívu

Seismický maják - systém pro detekci časových změn vlastnosti horninového masívu

Číslo grantu

TA 3412, program GAMA 2

Grantová agentura

Technologická agentura ČR

Řešen v letech

2020-2022

Hlavní řešitel

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty