Strukturní výzkum a fyzikální vlastnosti nových grafitu podobných nanokompozitů na bázi anorganických částic s různou morfologií

Strukturní výzkum a fyzikální vlastnosti nových grafitu podobných nanokompozitů na bázi anorganických částic s různou morfologií

Hlavním úkolem projektu je vyvinout a optimalizovat principy přípravy nových nanokompozitů uhlík-uhlík na bázi uhlíkových a keramických nanočástic (destiček, trubiček, kuliček) a polyimidů podrobených karbonizaci a grafitizaci za teplot vyšších jak 2000°C. Důraz bude kladen na optimalizaci supramolekulární struktury polyimidové matrice po grafitizaci za přítomnosti nanočástic a vývoj kompozitů s unikátními tepelnými, mechanickými, tribologickými a transportními vlastnostmi.

Grantová agentura

Dvoustranný mezinárodní projekt - Rusko

Řešen v letech

2006-2008

Hlavní řešitel

Dr. Vladimír Judin, Ústav makromolekulárních látek, RAV

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Stav
Ukončené projekty