Studium vlivu složení výše popelnatého hnědého uhlí na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití

Studium vlivu složení výše popelnatého hnědého uhlí na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití

Na základě studia forem výskytu minoritně zastoupených kovů v organické hmotě hnědých uhlí jsou určována aditiva pro jejich imobilizaci při spalování uhlí a rovněž pro snížení emisí síry a dusíku. Výběr aditiv je motivován využitím výše popelnatých hnědých uhlí s vyšším obsahem síry.

Číslo grantu

105/02/0163

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2002-2004

Hlavní řešitel

Zdeněk Klika

VŠB Technická univerzita, Ostrava

Spoluřešitel

Pavel Straka

ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty