Systém pro automatizované vyhodnocení obrazových záznamů ze sítě dilatometrů TM-71

Systém pro automatizované vyhodnocení obrazových záznamů ze sítě dilatometrů TM-71

Vytvoření ucelené metodiky obrazových dat a její realizace pomocí skriptovacích jazyků.

Číslo grantu

TA 2020-3413, Program GAMA 2

Grantová agentura

Technologická agentura ČR

Řešen v letech

2020-2022

Hlavní řešitel

Ing. Jan Balek, Ph.D.


Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty