Teplotně a oxidačně odolné materiály na bázi pyrolyzovaných polysiloxanů

Teplotně a oxidačně odolné materiály na bázi pyrolyzovaných polysiloxanů

Cílem projektu je vývoj vysoce teplotně odolného, relativně levného, materiálu vhodného pro použití v oxidační atmosféře. Tento materiál bude možno použít kromě samostatné aplikace i jako matrice pro vláknové kompozity s vhodnými, teplotně odolnými vlákny. Vyvinutý materiál bude připraven pyrolýzou polymethylsiloxanů a polyfenylsiloxanů v inertní atmosféře. Optimální výběr prekurzoru a podmínek přípravy vyžaduje detailní znalost pyrolyzního procesu. Budou proto studovány změny struktury a některých význačných vlastností polysiloxanů během řízené pyrolýzy, v závislosti na vnějších podmínkách a typu prekurzoru. Po vyhodnocení experimentů bude navrženo modelové schéma strukturních změn a odpovídající kinetika procesu. Na základě získaných výsledků budou n avrženy vhodné teplotně odolné materiály a optimalizován postup jejich přípravy.

Číslo grantu

104/00/1140

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2000-2002

Hlavní řešitel

RNDr. František Kolář, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitel

Ing. Vladimír Machovič CSc., Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Stav
Ukončené projekty