Thermal influences on rock slope dynamic in High Arctic permafrost areas - ThermoRock

Thermal influences on rock slope dynamic in High Arctic permafrost areas - ThermoRock

Cílem projektu jsou: 1). analyzovat data z existujícího monitoringu trhlinoměrů instalovaných v nestabilních částech skalních svahů v Hornsundském fjordu; 2). získání krátkodobých prostorovo-časových údajů o chování aktivní termální vrstvy ve skalních svazích. Kombinace těchto dvou přístupů přispěje k prohloubení znalostí o vlivu odledňováním řízených teplotních cyklů/změn na vývoj aktivity pohybů ve skalních svazích. Polská polární stanice Horndsund, Špicberky.

Číslo grantu

730938, Interact Transnational Access, Thule Institute, University of Oulu

Grantová agentura

Horizon 2020, EU Funding for Research and Innovation

Řešen v letech

2022-2022

Hlavní řešitel

Mgr. Ondřej Racek

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty