Účinné a čisté postupy zpracování paliv

Účinné a čisté postupy zpracování paliv

Projekt se zabývá novými a čistými postupy zpracování plastového odpadu.

Číslo grantu

Výzkumný program: Účinná přeměna a skladování energie - Strategie AV21

Grantová agentura

Strategie AV21

Řešen v letech

2020-2021

Hlavní řešitel

Ing. Michal Šyc, Ph.D.

Oddělení environmentálního inženýrství

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel

Ing. Olga Bičáková, PhD.

Laboratoř environmentálních technologií

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ing. Michael Pohořelý, Ph.D
Oddělení environmentálního inženýrství – Skupina termických procesů

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D.

Oddělení termického plazmatu

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty